Nhà hàng Hà Thành Quán cơ sở 2

Điện thoại: 0969315819

Email: gamanhhoachvantrung@gmail.com

Địa chỉ: Xóm Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang

LIÊN HỆ

Gửi yêu cầu